Kiên Giang: Phấn đấu xuất khẩu thủy sản tăng bình quân 10%/năm

Đó là một trong những mục tiêu của Kiên Giang về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2021-230.

Triển khai hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường ở Kiên Giang

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới có chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái,” Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 chủ đề “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”, tỉnh Kiên Giang tổ chức Tháng hành động vì môi trường.

Đang cập nhật dữ liệu !