kiểm toán

Cập nhập tin tức kiểm toán

KTNN các nước thực hiện kiểm toán chuyên đề hoạt động phòng chống Covid-19 như thế nào?

Kể từ khi xuất hiện vào cuối năm 2019, COVID-19 đã trở thành một đại dịch toàn cầu, đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng, sức khỏe con người và nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !