Không qua đấu giá

Cập nhập tin tức Không qua đấu giá

Đất công 'biến' thành dự án nhà ở không qua đấu giá

Nhiều dự án vốn là đất công, sau nhiều giai đoạn lại được “biến hóa” thành các dự án nhà ở thương mại không qua đấu giá đang diễn ra tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !