Không gian biển quốc gia

Cập nhập tin tức Không gian biển quốc gia

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Đang cập nhật dữ liệu !