khoảng cách

Cập nhập tin tức khoảng cách

Đã đến lúc bỏ quy định 5K?

Trước số ca mắc Covid-19 giảm sâu, Bộ Y tế quyết định dừng khai báo y tế nội địa, cửa khẩu. Câu hỏi đặt ra là việc áp dụng 5K hiện nay có còn cần thiết?

Đang cập nhật dữ liệu !