Khám chữa bệnh từ ca

Cập nhập tin tức Khám chữa bệnh từ ca

Khám chữa bệnh từ xa xoá nhoà khoảng cách Trung ương – địa phương

Khám bệnh từ xa giúp nâng cao chất lượng khám, điều trị hiệu quả ngay tại địa phương. Ngoài ra, đội ngũ bác sĩ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn từ các chuyên gia ở tuyến trên.

Đang cập nhật dữ liệu !