Khai sinh

tin tức về Khai sinh mới nhất

Người dân ngại đẻ, Trung Quốc thi hành chính sách khuyến sinh chưa từng có
 

09/05/2022

Chính sách khuyến sinh mới của tỉnh Quảng Đông cho phép mọi trẻ em đều được đăng ký khai sinh dù là con ngoài giá thú.