iêm vắc xin cho học sinh

Cập nhập tin tức iêm vắc xin cho học sinh

Con tôi chưa tiêm vắc xin có bị cấm đến trường không?

"Trong khi cả lớp đã tiêm vắc xin phòng Covid-19, chỉ còn mình con tôi chưa tiêm thì cháu có bị cấm đi học không?"

Đang cập nhật dữ liệu !