Hydro

Cập nhập tin tức Hydro

Petrovietnam hướng tới sản xuất và cung ứng nguồn năng lượng Hydro xanh trong tương lai

Hydro có thể sử dụng để sản xuất điện năng, cấp nhiệt cho các khu công nghiệp, sử dụng làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông vận tải đồng thời cũng có thể sử dụng làm nguyên liệu cho các quá trình sản xuất công nghiệp.

Đang cập nhật dữ liệu !