huyện Ba Chẽ

Cập nhập tin tức huyện Ba Chẽ

Quảng Ninh: Huyện Ba Chẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Ba Chẽ quyết tâm đến cuối năm 2021 đưa 2 xã cuối cùng là Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM theo tiêu chí vùng đồng bằng sông Hồng.

Đang cập nhật dữ liệu !