hội nông dân

tin tức về hội nông dân mới nhất

Phát huy vai trò Hội nông dân Hà Nội trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
 

23/12/2021

Hội Nông dân Thành phố Hà Nội đã tích cực vận động nông dân hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.