Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên: Quyết liệt đưa Nghị quyết XII vào cuộc sống

“Các cấp ủy Đảng cần tố chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đầy đủ nghiêm túc: Sau khi hội nghị quán triệt yêu cầu viết bản thu hoạch. Đây là lần đầu tiên và cũng là một giải pháp mới nhằm chấn chỉnh thái độ của cán bộ, đảng viên trong tham gia học tập, tiếp thu nghị quyết”.

Đây là quan điểm của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ ( LHPN) tỉnh Điện Biên xung quanh việc đưa Nghị quyết XII vào cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên: Quyết liệt đưa Nghị quyết XII vào cuộc sống - ảnh 1

ĐBQH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến trong lần tiếp xúc cử tri

“Xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến cho biết, sau khi một số cán bộ chủ chốt đại diện thường vụ Hội LHPN tỉnh được cử đi học tập nghị quyết trở về đã vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước -  là một trong những chức năng rất quan trọng của tổ chức Hội LHPN các cấp. Thực tế trong công tác triến khai thực hiện nhiệm vụ của Hội cũng đã gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đảng ta hướng đến.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn chủ tịch Trung ương Hội đã đề ra các mục tiêu: “đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triến kinh tế - xã hội và bảo vệ Tố quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng to chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới”.

Đoàn chủ tịch Trung ương Hội đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội bao gồm: Nâng cao kiến thức, năng lực trình độ nhận thức mọi mặt, phát huy giá trị đạo đức của Phụ nữ Việt Nam; Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững;  Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường;  Tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện xã hội về luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới;  Xây dựng và phát triến tổ chức hội vững mạnh;  Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, Đoàn chủ tịch Trung ương Hội phát động nhiều phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời triên khai sâu rộng cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch ” tham gia trong xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam ‘Tụ- tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” các cuộc vận động này đã thu được nhiều kết quả trong việc chuyến biến nhận thức của chị em, tích cực xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới...

Cần tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát thực, tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ; đấy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, kiến thức mọi mặt, xây dựng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3, phụ nữ với pháp luật...; phát huy nội lực, thế mạnh của phụ nữ định hướng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng mái ấm tình thương... tham gia góp ý xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát trien kinh tế - xã hội đại phương, giám sát thực hiện bình đắng giới; phấn đấu thực hiện các mục tiêu cũng như các phong trào mà Trung ương Hội đã đề ra, đây cũng là các kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng nói chung và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nói riêng.

“Tuy nhiên, về thực tế tỉnh Điện Biên vẫn còn là tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, nhận thức của một bộ phận người dân về phát huy nội lực chính mình đế thoát nghèo vẫn chưa chuyển biến, chưa hiếu về kinh tể thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (không hiểu quy luật của KTTT, không hiểu được KTTT định hướng XHCN là như thế nào.... ), do đó về mặt thực tế trong công tác vận động chị em phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Hội LHPN tỉnh còn nhiều vấn đề cần phấn đấu” – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến nhấn mạnh.

Trước thực tế trên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên đề xuất: các cấp ủy Đảng cần tố chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đầy đủ nghiêm túc: Sau khi hội nghị quán triệt yêu cầu viết bản thu hoạch. Đây là lần đầu tiên và cũng là một giải pháp mới nhằm chấn chỉnh thái độ của cán bộ, đảng viên trong tham gia học tập, tiếp thu nghị quyết. Cách thức này cần được áp dụng trong tất cả hội nghị quán triệt nghị quyết sau này, tuy nhiên nên nêu các chủ đề đe định hướng cho cán bộ, đảng viên lựa chọn đế trình bày nhận thức của mình.

Các cấp ủy đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới người dân: Việc tuyên truyền cần cụ thể, tuyên truyền theo chủ đề gắn với việc giải thích, minh họa bằng ví dụ thực tế cho người dân hiểu, nếu tuyên truyền chỉ làm công việc trình bày nguyên văn Nghị quyết thì người dân không hiểu hoặc hiểu không đầy đủ.

Chuyển biến nhận thức thành hành động cụ thể: Tổ chức thực hiện nghị quyêt găn với việc cụ thể hóa thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị theo lộ trình và theo từng giai đoạn nhất là trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy hợp lý hiệu quả, ý thức thái độ trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực hiện hiện nhiệm vụ.

Có định hướng chỉ đạo các cấp ủy Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị xây dựng Chương trình hành động và kiểm tra thực hiện Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết chuyên đề Đại hội XII của Đảng. Các cấp ủy đảng, các đơn vị cần quan tâm công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.

N. Huyền

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !