học sinh Đà Nẵng tham gia bảo hiểm

Cập nhập tin tức học sinh Đà Nẵng tham gia bảo hiểm

100% học sinh, sinh viên Đà Nẵng tham gia bảo hiểm y tế

Tính đến ngày 31.5, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 292.108 em học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100%.

Đang cập nhật dữ liệu !