hoàn thiện đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Cập nhập tin tức hoàn thiện đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Sẽ khởi công hoàn thiện đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính từ 2023 đến 2025

Mục tiêu đầu tư dự án góp phần hoàn chỉnh tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính theo quy hoạch được duyệt, tăng cường liên kết vùng giữa TP Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hoà Bình.

Đang cập nhật dữ liệu !