hồ sơ xin đặc cách tốt nghiệp

Cập nhập tin tức hồ sơ xin đặc cách tốt nghiệp

Thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT phải chuẩn bị giấy tờ nào?

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương quyết định xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh chưa thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Vậy hồ sơ xin xét đặc cách tốt nghiệp gồm những gì?

Đang cập nhật dữ liệu !