hiểm họa

Cập nhập tin tức hiểm họa

Hiểm họa với giới trẻ từ ma túy ngụy trang dạng chocolate

Gần đây, Công an phát hiện một số loại ma túy “núp” dưới dạng đồ ăn, nước uống, các loại thực phẩm chức năng.

Đang cập nhật dữ liệu !