Hé lộ bí mật trong tráp gỗ lim sau 400 năm

Cập nhập tin tức Hé lộ bí mật trong tráp gỗ lim sau 400 năm

Hé lộ bí mật trong tráp gỗ lim sau 400 năm

Dòng họ Nguyễn Văn ở Hà Tĩnh đang lưu giữ 27 sắc phong vua ban xuyên 4 thế kỷ, trong đó có đạo sắc lụa gấm dài nhất Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !