Gương mặt trẻ Thủ đô

Cập nhập tin tức Gương mặt trẻ Thủ đô

Chân dung 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2021

Thành Đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu" năm 2021. Họ là những gương mặt trẻ xuất sắc trên các lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !