giới thiệu

Cập nhập tin tức giới thiệu

Anh trai giới thiệu bạn gái mà tôi xây xẩm mặt mày

Suốt bao năm anh trai tôi không có lấy một ''mảnh tình vắt vai''. Đột nhiên hôm qua anh thông báo đưa bạn gái về ra mắt. Khỏi phải nói gia đình tôi đã mừng thế nào...

Đang cập nhật dữ liệu !