giảm tiền thuê

Cập nhập tin tức giảm tiền thuê

Nhiều chủ nhà trọ ở TP.HCM giảm tiền cho người thuê

Nhiều chủ nhà trọ tại TP.HCM đã chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ người thuê nhà trọ như giảm tiền thuê, hỗ trợ nhu yếu phẩm...

Đang cập nhật dữ liệu !