giá xăng không thể giảm 1690 đồng

Cập nhập tin tức giá xăng không thể giảm 1690 đồng

Giá xăng có thể về mức 23.000 đồng/lít nếu không trích quỹ bình ổn giá

Việc tiếp tục trích quỹ bình ổn ở mức cao khiến giá xăng chiều 11/8 chỉ giảm dưới 1.000 đồng/lít. Nếu giảm hơn 1.600 đồng/lít, giá mặt hàng này đã có thể về mức 23.000 đồng/lít.

Đang cập nhật dữ liệu !