giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Cập nhập tin tức giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông 30.000 đồng một ngày

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ cung cấp hạng vé 30.000 đồng/ngày, không giới hạn số lần di chuyển trong ngày. Giá vé tháng đối với khách phổ thông là 200.000 đồng. Học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp được giảm 50%...

Đang cập nhật dữ liệu !