giá điện sinh hoạt

Cập nhập tin tức giá điện sinh hoạt

Dự kiến biểu giá điện sinh hoạt mới: Còn 5 bậc, cao nhất 3.457 đồng/kWh

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới dự kiến rút ngắn còn 5 bậc. Bậc 1 có giá thấp nhất là khoảng 1.728 đồng một kWh và cao nhất (bậc 5) là 3.457 đồng một kWh.

Đang cập nhật dữ liệu !