giá bán lẻ điện

Cập nhập tin tức giá bán lẻ điện

Đề xuất EVN được tự tăng giảm giá điện dưới 5% mỗi quý

Nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% và trong khung giá, EVN được điều chỉnh tăng giá ở mức tương ứng. Thời gian điều chỉnh giá điện bình quân tối thiểu là 3 tháng.

Đang cập nhật dữ liệu !