GELEX Electric

Cập nhập tin tức GELEX Electric

GELEX Electric tham gia triển lãm ETE & Enertec Expo 2023

Ngày cuối cùng của triển lãm lãm ETE & Enertec Expo 2023, gian hàng của GELEX Electric vẫn hút khách đến tìm hiểu sản phẩm, công nghệ và được giải đáp về xu hướng, giải pháp hiện đại trong ngành thiết bị điện.

Đang cập nhật dữ liệu !