Gây quỹ từ thiện bệnh viện

Cập nhập tin tức Gây quỹ từ thiện bệnh viện

Bộ Y tế yêu cầu rà soát khẩn hoạt động kêu gọi gây quỹ từ thiện tại bệnh viện

Bộ Y tế vừa yêu cầu tất cả bệnh viện trên toàn quốc rà soát hoạt động của các tổ chức, cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện gây quỹ cho người bệnh.

Đang cập nhật dữ liệu !