Gà mặt quỷ

Cập nhập tin tức Gà mặt quỷ

Gà mặt quỷ đắt nhất thế giới nuôi tại Quảng Ninh

Hiện anh Duy cùng "cộng sự" đã phát triển đàn gà mặt quỷ lên đến hơn 3.000 con. Đây cũng là mô hình nuôi giống gà quý đầu tiên tại Quảng Ninh.

Đang cập nhật dữ liệu !