Favipiravir

Cập nhập tin tức Favipiravir

Đang dùng thuốc kháng virus, test nhanh Covid-19 âm tính có uống thuốc tiếp không?

Việc test nhanh 1 vạch không đảm bảo bạn hết virus do đó, bạn vẫn cần uống đủ thuốc kháng virus theo lộ trình ít nhất 5 ngày. 

Đang cập nhật dữ liệu !