đường trong máu

Cập nhập tin tức đường trong máu

Thứ tự ăn các món giúp ổn định đường trong máu

Trước tiên, bạn hãy ăn rau, kế tiếp là chất béo và protein, sau đó tiêu thụ đến đường và tinh bột.

Đang cập nhật dữ liệu !