đường sắt trên cao cát linh hà đông

Cập nhập tin tức đường sắt trên cao cát linh hà đông

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại ‘ngốn’ thêm hơn 7,8 triệu USD

Do chậm trễ tiến độ nên tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông cần thêm 7,835 triệu USD trả phí cho tư vấn giám sát.

Đang cập nhật dữ liệu !