đòn roi

Cập nhập tin tức đòn roi

Loại bỏ đòn roi ra khỏi đời sống, dễ hay khó?

Các bài viết trên báo cho thấy, không ít người vẫn đồng tình với phương pháp dạy con bằng đòn roi, chỉ không tán thành sự hành hạ, đánh đập tàn nhẫn.

Đang cập nhật dữ liệu !