đón khách du lịch

Cập nhập tin tức đón khách du lịch

Phú Quốc, Đà Nẵng sẵn sàng thí điểm đón khách du lịch trong trạng thái "bình thường mới"

Các phương án thí điểm đón khách du lịch đã được Phú Quốc, Đà Nẵng lên kế hoạch cụ thể; cũng như xây dựng các bộ tiêu chí an toàn trong dịch Covid-19, ưu tiên thị trường nguy cơ thấp trong điều kiện "bình thường mới".

Đang cập nhật dữ liệu !