đối tượng tiêm vắc xin

Cập nhập tin tức đối tượng tiêm vắc xin

Người đặt stent mạch vành có được tiêm vắc xin phòng Covid-19 không?

Bệnh nhân sau mổ thay van tim nhân tạo, đặt stent động mạch vành, cấy máy tạo nhịp tim… có thể tiêm vắc xin Covid-19 an toàn.

Đang cập nhật dữ liệu !