doanh nghiệp Cần Thơ

Cập nhập tin tức doanh nghiệp Cần Thơ

Doanh nghiệp ở Cần Thơ thưởng Tết cao nhất gần 130 triệu đồng

Dịp Tết Dương lịch năm 2022 dự kiến mức thưởng cao nhất của doanh nghiệp Cần Thơ đối với người lao động hơn 129 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !