đồ bảo hộ

Cập nhập tin tức đồ bảo hộ

Mới: Cán bộ y tế không nhất thiết phải mặc đồ bảo hộ kín mít chống dịch Covid-19

Không phải mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ cần sử dụng khẩu trang y tế, có thể có hoặc không cần tấm che mặt.

Đang cập nhật dữ liệu !