đỉnh Phja Dạ

Cập nhập tin tức đỉnh Phja Dạ

Tuyết phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng?

Sau nhiều ngày chỉ xuất hiện băng giá, đến 23/2, tuyết đã rơi trên đỉnh Phja Dạ, Bảo Lạc, Cao Bằng?

Đang cập nhật dữ liệu !