đỉnh mẫu sơn

Cập nhập tin tức đỉnh mẫu sơn

Nhiệt độ xuống -1 độ C, băng giá bao phủ đỉnh Mẫu Sơn

Với mức nhiệt -1 độ C, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá phủ lên cây cối, đường đi.

Đang cập nhật dữ liệu !