Điện thoại cấu hình thấp không thể truy cập VNeID

Cập nhập tin tức Điện thoại cấu hình thấp không thể truy cập VNeID

Điện thoại cấu hình thấp không thể truy cập VNeID

Nhiều người dùng phản ánh về việc không thể tải ứng dụng VNeID vì cấu hình điện thoại không tương thích.

Đang cập nhật dữ liệu !