ĐH Đà Nẵng

Cập nhập tin tức ĐH Đà Nẵng

Những người thầy mở trường sau giải phóng

Sau mốc son 30/4/1975, việc chi viện nhân lực cho miền Nam được ưu tiên hàng đầu. Nhiều giảng viên của các trường ĐH miền Bắc đã tình nguyện trở lại quê hương để “mở trường, dựng lớp”.

Đang cập nhật dữ liệu !