dây thép

Cập nhập tin tức dây thép

Mảnh dây thép dài gần 4cm trong họng cụ bà 77 tuổi suốt 6 tháng trời không phát hiện ra

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, BV Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa gắp thành công 1 đoạn dây thép trong họng của một cụ bà 77 tuổi.

Đang cập nhật dữ liệu !