Dạy học cho trẻ em nghèo

Cập nhập tin tức Dạy học cho trẻ em nghèo

Anh bảo vệ 13 năm hi sinh hạnh phúc riêng, dạy chữ cho trẻ em nghèo

Ngày làm công nhân, bảo vệ dân phố, tối mở lớp học tình thương để xóa mù chữ cho học trò có hoàn cảnh khó khăn, anh Lâm Thắng khiến nhiều người cảm phục.

Đang cập nhật dữ liệu !