đầu cơ bất động sản

Cập nhập tin tức đầu cơ bất động sản

Kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản nhìn từ "cơn địa chấn” Evergrande

Nhìn từ Evergrande, Việt Nam cần kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản trong đó bao gồm cả huy động trái phiếu bất động sản, "bán lúa non" dự án và chặn đầu cơ, thổi giá.

Đang cập nhật dữ liệu !