Đảo Ánh Dương Sunneva Island

Cập nhập tin tức Đảo Ánh Dương Sunneva Island

Đảo Ánh Dương Sunneva Island: “Báu vật” trong lòng phố thị Đà Nẵng

Như một báu vật giữa lòng Đà Nẵng khi được bao bọc bốn bề sông nước, sở hữu hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, Sunneva Island nâng tầm chuẩn mực của một bất động sản hướng thủy thông thường, tôn vinh vị thế những chủ nhân tôn quý.

Đang cập nhật dữ liệu !