Đánh thuê

Cập nhập tin tức Đánh thuê

Những tập đoàn quân sự tư nhân 'khét tiếng' thế giới

Các tập đoàn quân sự tư nhân (PMC) thường cung cấp dịch vụ hộ tống, bảo vệ hay trực tiếp chiến đấu tại khu vực xung đột cho các bên có nhu cầu.

Đang cập nhật dữ liệu !