Đàn vịt hàng trăm con bất ngờ tràn vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Cập nhập tin tức Đàn vịt hàng trăm con bất ngờ tràn vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đàn vịt hàng trăm con bất ngờ tràn vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đàn vịt hàng trăm con bất ngờ tràn vào đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận gây mất an toàn giao thông.

Đang cập nhật dữ liệu !