CSHS

Cập nhập tin tức CSHS

Nhóm côn đồ đe dọa, ép chủ thầu đưa tiền mới cho thi công

Do 2 nhà thầu phụ nhận được hợp đồng thi công nhà xưởng lắp ghép nuôi nhốt bò ở Thanh Hóa thì bị nhóm côn đồ đe dọa, ép phải đưa tiền cho chúng mới cho thi công.

Đang cập nhật dữ liệu !