Công thương

Cập nhập tin tức Công thương

Bộ Công Thương lên kế hoạch tái cơ cấu thị trường trong nước

Nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, dự thảo đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 .

Đang cập nhật dữ liệu !