con gà

Cập nhập tin tức con gà

Chủ nhân bạo tay chi 30 USD để gà cưng từ quê lên phố tắm sang chảnh

Nhiều người ngạc nhiên khi chàng trai đưa gà cưng từ quê lên thành phố để trải nghiệm dịch vụ tắm sang chảnh có giá 30 USD. 

Đang cập nhật dữ liệu !