chuyển nhượng bất động sản

Cập nhập tin tức chuyển nhượng bất động sản

Tiếp tục siết chặt hoạt động chuyển nhượng bất động sản, tránh kê khai 2 giá

Tổng cục Thuế yêu cầu rà soát hồ sơ chuyển nhượng bất động sản trên các ứng dụng của ngành thuế; thu thập, cập nhật thông tin từ phòng công chứng, ngân hàng để triển khai hậu kiểm.

Đang cập nhật dữ liệu !