chuyển khoản nhầm

Cập nhập tin tức chuyển khoản nhầm

Người đàn ông tiêu sạch số tiền 4.500 USD được chuyển khoản nhầm không hẹn ngày trả lại

Nhận được số tiền 4.500 USD do người khác chuyển nhầm, người đàn ông đã tiêu sạch và không hẹn ngày trả lại cho chủ nhân. 

Đang cập nhật dữ liệu !